podlaha na chodbe OcU

Druh:Faktúra
Číslo: 151
Predmet (popis dokumentu):podlaha na chodbe OcU
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Peter Bečarík
Adresa dodávateľa:Zvonárska 127/12, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO dodávateľa:414
Cena: 1140,96 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.05.2017
Zverejnené dňa:07.06.2017
Poznamka: