oprava práčky

Druh:Faktúra
Číslo: 157
Predmet (popis dokumentu):oprava práčky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Marián Bartoš
Adresa dodávateľa:Slov. Raja 5/178, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:34526528
Cena: 14,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.05.2017
Zverejnené dňa:07.06.2017
Poznamka: