renovácia priestorov OcÚ

Druh:Faktúra
Číslo: 164
Predmet (popis dokumentu):renovácia priestorov OcÚ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:AXA Universal s.r.o
Adresa dodávateľa:Hutnícka 10, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:793
Cena: 3714,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.05.2017
Zverejnené dňa:07.06.2017
Poznamka: