vypracovanie vnútornej smernice

Druh:Faktúra
Číslo: 195
Predmet (popis dokumentu):vypracovanie vnútornej smernice
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Zuzana Milaňáková - P
Adresa dodávateľa:Družstevná 1199/72, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa:47563478
Cena: 66,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.06.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: