odvoz VOK

Druh:Faktúra
Číslo: 196
Predmet (popis dokumentu):odvoz VOK
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Brantner Nova
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 05273 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena: 280,80 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.06.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: