stolový nitovač

Druh:Faktúra
Číslo: 199
Predmet (popis dokumentu):stolový nitovač
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:AVE TECH SK, spol s r.o.
Adresa dodávateľa:Nová Rožňavská 135, 831 04 Bratislava
IČO dodávateľa:35867647
Cena: 33,07 Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.06.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: