OU/ 2017008 18.07.17

Druh:Objednávka
Číslo: 2017008
Predmet (popis dokumentu):OU/ 2017008 18.07.17
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Silver nábytok, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Čsl. armády 1102/2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:1072
Cena: 2580,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.07.2017
Zverejnené dňa:02.08.2017
Poznamka: