vývoz odpadu zo žumpy

Druh:Faktúra
Číslo: 215
Predmet (popis dokumentu):vývoz odpadu zo žumpy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:PD Čingov Smižany
Adresa dodávateľa:Tatranská 126, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:00204251
Cena: 32,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.07.2017
Zverejnené dňa:02.08.2017
Poznamka: