TKO

Druh:Faktúra
Číslo: 217
Predmet (popis dokumentu):TKO
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Brantner Nova
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 05273 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena: 942,03 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.07.2017
Zverejnené dňa:02.08.2017
Poznamka: