revízia EZ

Druh:Faktúra
Číslo: 226
Predmet (popis dokumentu):revízia EZ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Peter Darvaši
Adresa dodávateľa:Dubová 5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:653
Cena: 340,95 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.07.2017
Zverejnené dňa:02.08.2017
Poznamka: