audit

Druh:Faktúra
Číslo: 227
Predmet (popis dokumentu):audit
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:HURINES, s.r.o (audítor)
Adresa dodávateľa:Ul. Zámoyského 41, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa:36449237
Cena: 600,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.07.2017
Zverejnené dňa:02.08.2017
Poznamka: