Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola - bet.dosky TBM

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Rekonštrukcia odvodňovacieho rigola - bet.dosky TBM
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FAJASTAV, s.r.o.
Adresa dodávateľa:053 11 Iliašovce 56
IČO dodávateľa:46565655
Cena:32884,22 - Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.08.2017
Zverejnené dňa:30.08.2017
Poznamka: