O budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):O budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Mgr. Zuzana Petríková, SHR
Adresa dodávateľa:Predná Huta 1565/7, 053 31 Sp. Nová ves
IČO dodávateľa:50468260
Cena:100,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.08.2017
Zverejnené dňa:04.09.2017
Poznamka: