Predaj mäsa a mäsových výrobkov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Predaj mäsa a mäsových výrobkov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Cimbaľák s.r.o.
Adresa dodávateľa:Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO dodávateľa:36473219
Cena:
Dokument zo dňa:14.09.2017
Zverejnené dňa:26.09.2017
Poznamka: