voda

Druh:Faktúra
Číslo: 244
Predmet (popis dokumentu):voda
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Podtatranská vodárenská
Adresa dodávateľa:Hraničná 662/17, 05889 Poprad
IČO dodávateľa:36500968
Cena: 56,16 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.08.2017
Zverejnené dňa:31.08.2017
Poznamka: