zásahový oblek + príslušenstvo

Druh:Faktúra
Číslo: 246
Predmet (popis dokumentu):zásahový oblek + príslušenstvo
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Prometeus - SL s.r.o.
Adresa dodávateľa:Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa:36463906
Cena: 3280,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.08.2017
Zverejnené dňa:31.08.2017
Poznamka: