ŠJ/20170161 08.09.17

Druh:Objednávka
Číslo:20170161
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20170161 08.09.17
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 63,35 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.08.2017
Zverejnené dňa:31.08.2017
Poznamka: