Šanca pre mladých

Druh:Zmluva
Číslo:17/44/054/357
Predmet (popis dokumentu):Šanca pre mladých
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Úrad prace soc. vecí s arodiny
Adresa dodávateľa:Odborárov 53, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:30794536
Cena:
Dokument zo dňa:27.09.2017
Zverejnené dňa:28.09.2017
Poznamka: