ele vyúčtovanie

Druh:Faktúra
Číslo: 255
Predmet (popis dokumentu):ele vyúčtovanie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa dodávateľa:Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa:35743565
Cena: 41,16 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.09.2017
Zverejnené dňa:02.10.2017
Poznamka: