nábytok do kanc.starostu

Druh:Faktúra
Číslo: 276
Predmet (popis dokumentu):nábytok do kanc.starostu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SILVER-Spišská Nová Ves, s
Adresa dodávateľa:Čsl. armády 1102/2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31669140
Cena: 2580,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.09.2017
Zverejnené dňa:02.10.2017
Poznamka: