rekonštr.odvodň.rigolu

Druh:Faktúra
Číslo:292
Predmet (popis dokumentu):rekonštr.odvodň.rigolu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FAJASTAV, s.r.o
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 56
IČO dodávateľa:737
Cena: 32884,22 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.10.2017
Zverejnené dňa:11.10.2017
Poznamka: