príspevok na realizáciu tr. odpadu

Druh:Faktúra
Číslo:304
Predmet (popis dokumentu):príspevok na realizáciu tr. odpadu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SEZO - Spiš
Adresa dodávateľa:Sadová, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:219
Cena: 583,80 Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.10.2017
Zverejnené dňa:11.10.2017
Poznamka: