Dodatok k poist.zmluve pre skupinové poistenie

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodatok k poist.zmluve pre skupinové poistenie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Isurance Group
Adresa dodávateľa:Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO dodávateľa:31595545
Cena:
Dokument zo dňa:04.10.2017
Zverejnené dňa:03.10.2017
Poznamka: