súčiastka do mlynčeka

Druh:Faktúra
Číslo: 316
Predmet (popis dokumentu):súčiastka do mlynčeka
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Viva elektroservis
Adresa dodávateľa:1. Mája 19, 90044 Tomasov
IČO dodávateľa:44923821
Cena: 22,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.10.2017
Zverejnené dňa:31.10.2017
Poznamka: