program kataster

Druh:Faktúra
Číslo: 319
Predmet (popis dokumentu):program kataster
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Danka Tkáčová
Adresa dodávateľa:Bardejovska 642/2, 082 12 Kapušany
IČO dodávateľa:43330282
Cena: 34,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.10.2017
Zverejnené dňa:31.10.2017
Poznamka: