revitalizácia priestranstva pred COOP

Druh:Faktúra
Číslo: 326
Predmet (popis dokumentu):revitalizácia priestranstva pred COOP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FAJASTAV, s.r.o
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 56
IČO dodávateľa:737
Cena: 17380,31 Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.10.2017
Zverejnené dňa:31.10.2017
Poznamka: