kúpeľ.polička

Druh:Faktúra
Číslo: 331
Predmet (popis dokumentu):kúpeľ.polička
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:NOMiland, s.r.o
Adresa dodávateľa:Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa:36174319
Cena: 66,50 Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.10.2017
Zverejnené dňa:31.10.2017
Poznamka: