cestoviny

Druh:Objednávka
Číslo:20170231
Predmet (popis dokumentu):cestoviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Helena Frankovičová
Adresa dodávateľa:, 05211 Iliašovce 28
IČO dodávateľa:394
Cena: 4,43 Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.11.2017
Zverejnené dňa:04.12.2017
Poznamka: