posypový materiál

Druh:Objednávka
Číslo:2017016
Predmet (popis dokumentu):posypový materiál
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FAJASTAV, s.r.o
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 56
IČO dodávateľa:737
Cena: 115,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.12.2017
Zverejnené dňa:29.12.2017
Poznamka: