verejná správa - ročný prístup

Druh:Faktúra
Číslo:404
Predmet (popis dokumentu):verejná správa - ročný prístup
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Poradca podnikateľa, s.r.o
Adresa dodávateľa:Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
IČO dodávateľa:31592503
Cena: 96,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.12.2017
Zverejnené dňa:29.12.2017
Poznamka: