mlieko a mliečne výrobky

Druh:Faktúra
Číslo:405
Predmet (popis dokumentu):mlieko a mliečne výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: 59,38 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.12.2017
Zverejnené dňa:29.12.2017
Poznamka: