hra

Druh:Faktúra
Číslo:409
Predmet (popis dokumentu):hra
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Katarína Kuliková
Adresa dodávateľa:Nad Laborcom 4, 071 01 Michalovce
IČO dodávateľa:47794305
Cena: 16,62 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.12.2017
Zverejnené dňa:29.12.2017
Poznamka: