kontrola bezpečnosti det. ihriska

Druh:Faktúra
Číslo:413
Predmet (popis dokumentu):kontrola bezpečnosti det. ihriska
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ENERCOM s.r.o.
Adresa dodávateľa:Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO dodávateľa:44658591
Cena: 230,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.12.2017
Zverejnené dňa:29.12.2017
Poznamka: