odborná skúška plyn. zariadenia

Druh:Faktúra
Číslo:414
Predmet (popis dokumentu):odborná skúška plyn. zariadenia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Dušan Slaninka
Adresa dodávateľa:Družstevná 216/54, Harichovce
IČO dodávateľa:10756744
Cena: 297,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.12.2017
Zverejnené dňa:29.12.2017
Poznamka: