poplatok za vedenie účtu

Druh:Faktúra
Číslo:417
Predmet (popis dokumentu):poplatok za vedenie účtu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Prima Banka
Adresa dodávateľa:Hodžova, 010 11 Žilina
IČO dodávateľa:722
Cena: 48,92 Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.12.2017
Zverejnené dňa:29.12.2017
Poznamka: