Prenájom pozemkov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Prenájom pozemkov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Veľká Katarína, Ing.
Adresa dodávateľa:Poľna 3, 053 21 Markušovce
IČO dodávateľa:45008060
Cena:
Dokument zo dňa:29.12.2017
Zverejnené dňa:03.01.2018
Poznamka: