svietidlá

Druh:Faktúra
Číslo: 1
Predmet (popis dokumentu):svietidlá
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KONEX Elektro s.r.o
Adresa dodávateľa:Rastislavova 7, 040 01 Košice
IČO dodávateľa:31680589
Cena: 136,36 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.01.2018
Zverejnené dňa:01.02.2018
Poznamka: