BRKO

Druh:Faktúra
Číslo: 16
Predmet (popis dokumentu):BRKO
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: 30,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.01.2018
Zverejnené dňa:01.02.2018
Poznamka: