stravné lístky

Druh:Faktúra
Číslo: 21
Predmet (popis dokumentu):stravné lístky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Le Cheque Dejeuner, s.r.o
Adresa dodávateľa:Vajnorska 32, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa:31396674
Cena: 759,18 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.01.2018
Zverejnené dňa:01.02.2018
Poznamka: