vyúčtovanie plynu

Druh:Faktúra
Číslo: 22
Predmet (popis dokumentu):vyúčtovanie plynu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SPP, a.s.
Adresa dodávateľa:Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
IČO dodávateľa:35815256
Cena: 1265,16 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.01.2018
Zverejnené dňa:01.02.2018
Poznamka: