obstaranie ZaD UPN

Druh:Faktúra
Číslo: 24
Predmet (popis dokumentu):obstaranie ZaD UPN
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Ján Kunák
Adresa dodávateľa:Mierová 23, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa:10772677
Cena: 950,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.01.2018
Zverejnené dňa:01.02.2018
Poznamka: