vysvedčenia

Druh:Faktúra
Číslo: 26
Predmet (popis dokumentu):vysvedčenia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ŠEVT, a.s.
Adresa dodávateľa:Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:31331131
Cena: 12,30 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.01.2018
Zverejnené dňa:01.02.2018
Poznamka: