info obce

Druh:Faktúra
Číslo: 34
Predmet (popis dokumentu):info obce
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:DATATRADE spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Hviezdoslavova 32, 953 01 Zlaté Moravce
IČO dodávateľa:35960132
Cena: 28,80 Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.01.2018
Zverejnené dňa:01.02.2018
Poznamka: