Prenájom pozemkov

Druh:Zmluva
Číslo:0/200
Predmet (popis dokumentu):Prenájom pozemkov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:HOR s.r.o.
Adresa dodávateľa:Radlinského 2041/22, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:36576051
Cena:
Dokument zo dňa:28.12.2017
Zverejnené dňa:12.02.2018
Poznamka: