Prenájom nehnuteľností

Druh:Zmluva
Číslo:1/2018
Predmet (popis dokumentu):Prenájom nehnuteľností
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SHR Michal Gbúr
Adresa dodávateľa:Teplička 257, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31222706
Cena:
Dokument zo dňa:29.12.2017
Zverejnené dňa:01.03.2018
Poznamka: