mäso a mäsové výrobky

Druh:Objednávka
Číslo:20180026
Predmet (popis dokumentu):mäso a mäsové výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Cimbaľák s.r.o.
Adresa dodávateľa:Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO dodávateľa:36473219
Cena: 33,87 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.02.2018
Zverejnené dňa:01.03.2018
Poznamka: