ŠJ/20180041 28.02.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180040
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180041 28.02.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BIGIMI s.r.o
Adresa dodávateľa:Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:44467613
Cena: 7,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.02.2018
Zverejnené dňa:01.03.2018
Poznamka: