žiarovky

Druh:Faktúra
Číslo: 42
Predmet (popis dokumentu):žiarovky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KONEX Elektro s.r.o
Adresa dodávateľa:Rastislavova 7, 040 01 Košice
IČO dodávateľa:31680589
Cena: 55,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.02.2018
Zverejnené dňa:01.03.2018
Poznamka: