odhrňovanie snehu

Druh:Faktúra
Číslo: 48
Predmet (popis dokumentu):odhrňovanie snehu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Miloš Pollák
Adresa dodávateľa:, 05311 Iliašovce 167
IČO dodávateľa:410
Cena: 45,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.02.2018
Zverejnené dňa:01.03.2018
Poznamka: