výroba zásuvky - organizér

Druh:Faktúra
Číslo: 53
Predmet (popis dokumentu):výroba zásuvky - organizér
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slavomír Gregorík
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce
IČO dodávateľa:237
Cena: 720,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.02.2018
Zverejnené dňa:01.03.2018
Poznamka: